Хитрости ДПС_не разъяснение прав водителю. Видео на ютубе от автоюриста Лезина А.В. https://youtu.be/3UcjZDw7pVY